Upgrade of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh

Totalentreprisen omfatter en renovering af rullebanerne i Dhaka Internationale lufthavn, Bangladesh.

Opgaven bestod af renovering af 200.000 m² Taxiways inklustiv udskiftning af blød bund, produktion og udlægning af nye grusbærelag, produktion og udlægning af 200.000 tons asfalt i 5 lag samt etablering af afvanding, banelys og afmærkning.

Munck Civil Engineering (MCE) designede i samarbejde med COWI nye taxiways og udførte i eget regi geotekniske undersøgelser både i designfasen samt under udførelsen af projektet.

I efteråret 2012 etablerede MCE en base i et hidtil uberørt blødbundsområde i lufthavnen, hvor der indledningsvist blev afrømmet vegetation og udført opfyldning. Herefter blev der opbygget kontorer og manskabsfaciliteter samt etableret egen vandforsyning og el- produktion og distribution til hele arbejdsområdet. MCE etablerede desuden selv et fuld udstyret mekanikerværksted, smedeværksted og laboratorie til både geoteknik, sten- og asfaltprøvning. Basen blev hovedsagligt opbygget med containere og midlertidige konstruktioner og var dimensioneret til samlet set 250 medarbejdere.

Gennem projektet udførtes løbende geotekniske undersøgelser for fastlæggelse af omfanget af grundvandssænkninger og blødbundsudskiftinger, som samlet androg over 100.000 m3. På projektet blev der samlet knust og sorteret over 500.000 tons grus, sten, beton- og asfaltmaterialer, under høje krav til minimering af støv, da arbejdet foregik i en lufthavn under almindelig drift. Der blev udført ca. 15 km afvandingsledninger, midlertidig dæmningsanlæg for beskyttelse af vandmiljøet under anlægsarbejderne samt landskabsmæssig bearbejdning af ca. 300.000 m² vådområder.

Arbejdet blev afsluttet og afleveret i juli 2014 - 3 mdr. før planlagt overlevering.

Dhaka internationale lufthavn ligger omkring 10 km nord for centrum af Dhaka.

Hent pdf

Kategori: 

Periode: 01.2013 - 10.2014

Entrepriseform: Design-build

Entreprisesum: Kr. 310.000.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Civil Engineering

3

JUL

Oplev verden med Munck

Hos Munck er mulighederne mange, hvis man gerne vil prøve kræfter med spændende, internationale projekter. Her er læringen stor, og hverdagen fyldt med variation.

14

SEP

Munck klar til Ghana

I april indgik Munck Civil Engineering a/s og Ghana Highway Authority kontrakt om udbuddet ’Danida Bridges in Northern Ghana’. Nu er projekt, pris og finansiering endeligt godkendt af parlamentet i Ghana.

->  Se alle nyheder