Upgrade of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh

Totalentrepriseprojekt der omfatter en renovering af rullebanerne i Dhaka Internationale lufthavn, Bangladesh.

Renovering af 200.000 m² Taxiways, incl udskiftning af blød bund, produktion og udlægning af nye grusbærelag, produktion og udlægning af 200.000 tons asfalt i 5 lag samt etablering af afvanding, banelys og afmærkning.

Munck Civil Engineering, designede i samarbejde med COWI nye taxiways, og udførte i eget regi geotekniske undersøgelser både i designfase, og under udførelsen af projektet.

I efteråret 2012 etablerede MCE en base i et hidtil uberørt blødbundsområde i lufthavnen, hvor der indledningsvis blev afrømmet vegetation og udført opfyldning. Herefter blev der opbygget dels kontor og manskabsfaciliteter, etablering af egen vandforsyning, el produktion og distribution til hele arbejdsområdet. Da Bangladesh er et underudviklet land, måtte vi selv etablere et fuld udstyret mekanikerværksted, smedeværksted, laboratorie til både geoteknik, og sten- og asfaltprøvning. Basen blev hovedsagligt opbygget med containere, og midlertidige konstruktioner. Basen var dimensioneret til samlet 250 medarbejdere.

Der blev løbende gennem projektet gennemført geotekniske undersøgelser, for fastlæggelse af omfanget af grundvandssænkninger og blødbundsudskiftinger, som samlet androg over 100.000 m3. På projektet blev der samlet knust og sorteret over 500.000 tons grus, sten, beton- og asfaltmaterialer, under høje krav til minimering af støv, da arbejdet foregik i en lufthavn under almindelig drift. Der blev udført ca. 15 km afvandingsledninger, midlertidig dæmningsanlæg for beskyttelse af vandmiljøet under anlægsarbejderne, samt landskabsmæssig bearbejdning af ca. 300.000 m² vådområder.

Arbejdet blev afsluttet og afleveret i juli 2014, og 3 mdr. før planlagt afslutning.

Dhaka internationale lufthavn ligger omkring 10 km nord for centrum af Dhaka.

Hent pdf

Kategori: 

Periode: 01.2013 - 10.2014

Entrepriseform: Design-build

Entreprisesum: Kr. 310.000.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Civil Engineering

14

SEP

Munck klar til Ghana

I april indgik Munck Civil Engineering a/s og Ghana Highway Authority kontrakt om udbuddet ’Danida Bridges in Northern Ghana’. Nu er projekt, pris og finansiering endeligt godkendt af parlamentet i Ghana.

29

JUN

Munck afslutter stor havneudvidelse i Runavik

I over et år har Munck Civil Engineering arbejdet på at udbygge havnen i Runavik, Færøerne. D. 30 maj afsluttedes projektet, og den opdimensionerede havn, som særligt skal komme fiskeriet til gode, blev indviet af byens borgere.

->  Se alle nyheder