Renovering af Hazrat Shahjalal Internationale lufthavn

Hent pdf

Kategori: 

Periode: 01.2013 - 07.2014

Entrepriseform: Design-Build

Entreprisesum: Kr. 310.000.000,-

Denne totalentreprise omfatter renovering af rulleveje i Hazrat Shahjalal Internationale lufthavn, som er beliggende i Dhaka, Bangladesh. Projektets hovedelementer bestod af:

 

• Renovering af 200.000 m² rulleveje/taxiveje
• Udskiftning af blød bund
• Produktion og udlægning af nye grusbærelag
• Produktion og udlægning af 200.000 tons asfalt i 5 lag
• Etablering af afvanding
• Etablering af banelys og afmærkning

 

Munck Civil Engineering (MCE) designede i samarbejde med COWI nye rulleveje og udførte i eget regi geotekniske undersøgelser - både i designfasen samt under udførelsen af projektet.

 

I efteråret 2012 etablerede MCE en base i et hidtil uberørt blødbundsområde i lufthavnen, hvor der indledningsvist blev afrømmet vegetation og udført opfyldning. Herefter blev der opbygget kontorer og mandskabsfaciliteter samt etableret egen vandforsyning og el- produktion samt distribution til hele arbejdsområdet.

 

MCE etablerede desuden et fuldt udstyret mekanikerværksted, smedeværksted og laboratorie til både geoteknik, sten- og asfaltprøvning. Basen blev hovedsageligt opbygget med containere og midlertidige konstruktioner og var dimensioneret til samlet set 250 medarbejdere. Gennem projektet udførtes løbende geotekniske undersøgelser for fastlæggelse af omfanget af grundvandssænkninger og blødbundsudskiftninger, som samlet androg over 100.000 m3.

 

Der blev knust og sorteret over 500.000 tons grus, sten, beton- og asfaltmaterialer, under høje krav til minimering af støv, da arbejdet foregik i en lufthavn under almindelig drift. Der blev udført ca. 15 km afvandingsledninger, midlertidige dæmningsanlæg for beskyttelse af vandmiljøet under anlægsarbejderne samt landskabsmæssig bearbejdning af ca. 300.000 m² vådområder.

 

Arbejdet blev afsluttet og afleveret i juli 2014 - 3 mdr. før planlagt overlevering.

Se flere referencer