Upgrade of Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh

Totalentreprisen omfatter en renovering af rullebanerne i Dhaka Internationale lufthavn, Bangladesh. Opgaven bestod af renovering af 200.000 m² Taxiways inklustiv udskiftning af blød bund, produktion og udlægning af nye grusbærelag, produktion og udlægning af 200.000 tons asfalt i 5 lag samt etablering af afvanding, banelys og afmærkning. Munck Civil Engineering (MCE) designede i samarbejde med COWI nye taxiways og udførte i eget regi geotekniske undersøgelser både i designfasen samt under udførelsen af projektet.

 

I efteråret 2012 etablerede MCE en base i et hidtil uberørt blødbundsområde i lufthavnen, hvor der indledningsvist blev afrømmet vegetation og udført opfyldning. Herefter blev der opbygget kontorer og manskabsfaciliteter samt etableret egen vandforsyning og el- produktion og distribution til hele arbejdsområdet. MCE etablerede desuden selv et fuld udstyret mekanikerværksted, smedeværksted og laboratorie til både geoteknik, sten- og asfaltprøvning. Basen blev hovedsagligt opbygget med containere og midlertidige konstruktioner og var dimensioneret til samlet set 250 medarbejdere. Gennem projektet udførtes løbende geotekniske undersøgelser for fastlæggelse af omfanget af grundvandssænkninger og blødbundsudskiftinger, som samlet androg over 100.000 m3. På projektet blev der samlet knust og sorteret over 500.000 tons grus, sten, beton- og asfaltmaterialer, under høje krav til minimering af støv, da arbejdet foregik i en lufthavn under almindelig drift. Der blev udført ca. 15 km afvandingsledninger, midlertidig dæmningsanlæg for beskyttelse af vandmiljøet under anlægsarbejderne samt landskabsmæssig bearbejdning af ca. 300.000 m² vådområder.

 

Arbejdet blev afsluttet og afleveret i juli 2014 - 3 mdr. før planlagt overlevering. 

 

Dhaka internationale lufthavn ligger omkring 10 km nord for centrum af Dhaka.

Hent pdf

Kategori: 

Periode: 01.2013 - 10.2014

Entrepriseform: Design-build

Entreprisesum: Kr. 310.000.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Civil Engineering

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

2

OKT

Afslutningen på 6 måneders eventyr

I slutningen af september 2019 vendte 24 årige Emilie hjem fra Ghana, hvor hun siden marts 2019 har været trainee i forbindelse med et Danida projekt, hvor Munck Civil Engineering udfører et omfattende infrastrukturprojekt med etablering af 7 kompositbroer

->  Se alle nyheder