Profil

Munck Civil Engineering udfører større infrastrukturelle projekter - både nationalt og internationalt. Vores team er sammensat af eksperter med omfattende viden og lidenskab for entreprenørskab i stor skala, og vi tilbyder udførelse og sparring på højeste niveau - uanset projektets kompleksitet og størrelse.

 

Fra 2019 til 2023/24 er vi entreprenør på udførelsen af to lufthavnsbyggerier i henholdsvis Nuuk og Ilulissat, Grønland. Fra 2018 til 2021 udførte vi et omfattende bro- og vejbygningsprojekt i Ghana, hvori der indgik en større CSR-indsats til gavn for det omgivende samfund. Derudover har vi indenfor de seneste år været repræsenteret lokalt i forbindelse med etableringen af Odense Letbane. I 2016 afsluttede vi renoveringen af landingsbanen ved Thule Air Base i Grønland, og i 2014 færdiggjorde vi en omfattende renovering af den internationale lufthavn i Dhaka, Bangladesh.

 

Vi har med disse store og ofte komplekse projekter opnået solid erfaring med mobilisering af bl.a. mandskab, materialer, maskiner samt etablering af midlertidig base. Til planlægning og projektledelse indgår ressourcer, som trækkes på tværs af selskaberne i Munck Gruppen, der er i stand til at udføre bygge- og anlægsarbejder efter gældende standarder og forskrifter. Vi har god erfaring med at mobilisere medarbejdere til projekter, som skal realiseres på kort tid. 

 

Læs mere om projekterne under Referencer.

 

    

Hent profilbrochure