Danida - Vej- og broprojekt i Ghana

I 2017 blev Munck Civil Engineering tildelt dette spændende Danida-finansierede vej- og brobygningsprojekt i det nordlige Ghana, og i slutningen af november 2018 startede projektet op. Opgaven består i opførelse af syv kompositbroer i beton og stål samt etablering af tilkørselsramper og renovering af 20 km vejstrækning. En af broerne opføres i byen Kulungugu, og kommer til at spille en vigtig rolle for den fysiske forbindelse mellem Ghana og nabolandet Burkina Faso. Arbejdet foregår i 3 områder med mere end 280 km indbyrdes afstand i det nordlige Ghana - beliggende ca. 850 km nord for hovedstaden Accra.

 

I løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 har vi etableret to byggepladser/camps. Her er der opbygget kontorer og mandskabsfaciliteter, betonværk samt etableret egen vandforsyning og el- produktion til arbejdspladsen. Der blev desuden indrettet et fuldt udstyret mekanikerværksted, smedeværksted og laboratorie til både geoteknik, sten- og betonprøvning. Byggepladsen blev hovedsageligt opbygget med containere og midlertidige konstruktioner.

 

Derudover er der sideløbende gennemført en større CSR-indsats, som har stor betydning for lokalområdet. Indsatsen vedrører et ældre hospital i byen Sandema, der som følge af bygningens høje alder, kombineret med omfattende slitage pga. nedbør, har været i meget dårlig stand over længere tid. Munck Civil Engineering har på baggrund af dette gennemført en række indsatser til forbedring af forholdene. Bl.a. er der etableret et nyt og effektivt afvandingssystem, og på hver side af bygningen er der placeret nye bundfældningstanke. Ligeledes er der opsat nyt hegn rundt om bygningen, og ved hovedindgangen er der spredt nye skærver.

 

Projektets hovedmængder:

 

• 7 broer med et samlet brospand på 550 m i længder fra 25 m til 125 m
• 2.400 Lbm borefundamentspæle Ø800 mm
• 16.600 m³ beton
• 1.300 t. armering
• 2.400 t. konstruktionsstål
• 1,2 mio. m³ indbygningsmaterialer i vejdæmninger

Hent pdf

Kategori: 

Periode: 09.2018 - 12.2020

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 400.000.000,-

->  Se flere referencer

Nyheder fra Munck Civil Engineering

23

JAN

Munck Gruppen øger omsætningen – og ser fremad efter hårde år i Island

Munck Gruppen A/S har i regnskabsåret 18/19 øget sin omsætning til 2,25 mia. DKK, hvilket er ca. 10 % højere end året før. Koncernens resultat ender på 15 mio. DKK før skat.

2

OKT

Afslutningen på 6 måneders eventyr

I slutningen af september 2019 vendte 24 årige Emilie hjem fra Ghana, hvor hun siden marts 2019 har været trainee i forbindelse med et Danida projekt, hvor Munck Civil Engineering udfører et omfattende infrastrukturprojekt med etablering af 7 kompositbroer

->  Se alle nyheder