Bro- og vejprojekt i Ghana

Hent pdf

Kategori: 

Periode: 09.2018 - 03.2021

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisesum: Kr. 455.000.000,-

2,5 år efter opstart - og 2 dage før tidsfristen - afleverede Munck Civil Engineering i marts 2021 dette Danida-finansierede bro- og vejprojekt i Ghana til bygherren, Ghana Highway Authority. Munck Civil Engineering blev tildelt opgaven i 2017, og året efter startede projektet op.

 

Opgaven bestod i opførelse af syv kompositbroer i beton og stål samt etablering af tilkørselsramper og renovering af 27 km vejstrækning. En af broerne er opført i byen Kulungugu, hvor den vil spille en vigtig rolle i den fysiske forbindelse mellem Ghana og nabolandet Burkina Faso. Arbejdet havde udgangspunkt i 3 separate områder i det nordlige Ghana - med over 280 km indbyrdes afstand. Dette stillede store krav til logistik og disponering af maskiner og mandskab.

 

I løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 blev der etableret to byggepladser/camps med kontorer, mandskabsfaciliteter, betonværk samt egen vandforsyning og el- produktion. Der blev desuden indrettet et fuldt udstyret mekanikerværksted, smedeværksted og laboratorie til både geoteknik, sten- og betonprøvning. Byggepladsen blev hovedsageligt opbygget med containere og midlertidige konstruktioner.

 

I tillæg til de kontraktuelle arbejder har Munck Civil Engineering haft fokus på at implementere sin CSR-strategi til gavn for det omgivende samfund. Det har derfor været naturligt for organisationen at indtænke og udføre CSR-projekter, der kunne bidrage til at forbedre den almene levestandard for lokalbefolkningen. Med fokus på social ansvarlighed er der lagt en stor frivillig indsats i bl.a. en forbedring af områdets vandforsyning ved at bore og etablere et antal brønde til afsidesliggende samfund. Derudover er der gennemført en del mindre renoverings- og byggeprojekter på lokale skoler, moskeer, klinikker og hospitaler, inklusiv en omfattende renovering af hospitalet i Sandema.

 

Projektets hovedmængder:

 

•   Broer: 7 stk. med et samlet brospand på 550 m i længder fra 25 m til 125 m
•   Renovering af vej og tilkørselsramper: 27 km
•   Borefundamentspæle: 2.885 Lbm, Ø800 mm
•   Beton: 23.000 m³
•   Armering: 1.500 t.
•   Konstruktionsstål: 2.400 t.
•   Flytning af jord: 1,7 mio. m³

Se flere referencer