Økonomiafdelingen

Information vedrørende faktura til Munck Civil Engineering


Munck Civil Engineering behandler leverandørfakturaer elektronisk for at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Vi lægger derfor vægt på, at vores leverandører udformer den pågældende faktura korrekt og sikrer sig, at følgende er indeholdt på fakturaen:

 

•  Faktura er adresseret til Munck Civil Engineering a/s
•  Faktura vedrørende indkøb til enterpriseprojekter indeholder projektnummer
•  Faktura indeholder korrekt kontaktperson og afdelingsnummer

 

Faktura bedes sendes på e-mail til følgende adresse: kreditor@munck-civilengineering.com.

 

Hele fakturaen samt bilag skal sendes som én samlet PDF-fil. Der kan vedhæftes flere PDF-filer til en e-mail, forudsat at hver fil indeholder en komplet faktura.


Munck Civil Engineering a/s - CVR-nr.

6664 3719